Test SANCO oparty jest na technologii VeriSeq amerykańskiej firmy Illumina, Inc. – światowego lidera w dziedzinie sekwencjonowania. Ta technologia umożliwia pominięcie etapu pośredniego analizy jakim jest amplifikacja (namnażanie DNA), co zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia próbki oraz skraca czas trwania analizy. Przy wykorzystaniu analizy całogenomowej (ang. Whole Genome Sequencing - WGS) sekwencjonowane są fragmenty pozakomórkowego DNA matki i płodu oraz dokładnie oceniana jest długość cząsteczek DNA. Następnie dane z całego genomu matki oraz frakcji płodowej cffDNA są porównywane przy użyciu algorytmów analizy bioinformatycznej. Takie działania umożliwiają ocenę ryzyka wystąpienia nieprawidłowości genetycznych u dziecka, wynikających z nadmiaru lub niedoboru chromosomów bądź ich fragmentów. Stosowane metody pozwalają również utrzymać wysoką skuteczność badania nawet przy niskiej zawartości frakcji płodowej DNA – wynik jest uzyskiwany nawet przy zawartości 1% płodowego, pozakomórkowego DNA, a brak wyniku odnotowany został jedynie dla mniej niż 1% wykonanych testów.

Dzięki temu jest duża szansa, że pacjentki z wysokim współczynnikiem BMI lub takie, u których nie uzyskano wyniku z innych testów typu NIPT, otrzymają wynik testu SANCO bez komplikacji. W odróżnieniu od innych testów typu NIPT, leki i suplementy diety przyjmowane w czasie ciąży (np. Clexane), nie skutkują brakiem możliwości otrzymania wyniku lub powtórnym pobraniem krwi.

Zgodność parametrów nowego, badania SANCO została potwierdzona europejskim certyfikatem CE-IVD na cały proces technologiczny (wysoka jakość i wiarygodność badania została zwalidowana i potwierdzona). Doświadczenie laboratorium Genomed S.A. potwierdza certyfikat EMQN (European Molecular Quality Network) w zakresie nieinwazyjnego, genetycznego badania prenatalnego.