Najczęściej zadawane pytania

Jestem w ciąży bliźniaczej, czy test prenatalny SANCO jest dla mnie?

SANCO jest jak najbardziej dla ciąży bliźniaczej, na wyniku znajdzie się informacja o trisomiach 21, 18 i 13 oraz obecności chromosomu Y, wskazująca na płeć dzieci.

Czy mogę wykonać test SANCO, jeśli moja ciąża była bliźniacza ale jeden z płodów obumarł?

Tak, ale warunkiem jest stwierdzenie obumarcia (zatrzymania rozwoju) przed 8 tygodniem ciąży i odczekanie 8 tygodni od stwierdzenia obumarcia, zanim wykona się test SANCO. Jeśli nie zachowa się tego zalecenia, wynik badania, zwłaszcza niepomyślny, może wynikać z obecności w krwi mamy DNA obumarłego bliźniaka.

Czy wynik testu SANCO można traktować jako podstawę do terminacji ciąży?

Nie. Niepomyślny wynik testu SANCO  ani żadnego testu NIPT nie jest wystarczający do podjęcia decyzji o terminacji ciąży. W przypadku wyniku „nieprawidłowego” należy przeprowadzić dodatkowe badania inwazyjne w celu postawienia ostatecznej diagnozy klinicznej i podjęcia dalszych decyzji.

Czy jest ryzyko, że test SANCO trzeba będzie powtórzyć?

Tak. Czasami test SANCO  trzeba powtórzyć a nawet ze w ogóle może nie wyjść. Powtórne pobranie krwi nie wiąże się z dodatkową opłatą. Jeśli laboratorium zdecyduje, że nie jest możliwe uzyskanie wyniku, pacjentka otrzymuje zwrot za badanie. Niepowodzenie testu SANCO zdarza się najrzadziej w porównaniu z innymi testami NIPT, bo potrzeba naprawdę niewiele płodowego DNA (nawet tylko 1%) by móc wykonać badanie.

W jaki sposób pobiera się krew na badanie?

Pobierane jest 10 ml krwi żylnej. Procedura jest analogiczna do pobrania krwi na badania morfologiczne. Inna jest tylko probówka (ma korek moro) bo jej zawartość ma zabezpieczyć komórki krwi przed rozpadem i zanieczyszczeniem wolnego DNA. Samo badanie polega na pobraniu 10 ml krwi. Nie trzeba być na czczo. Jak przed każdym pobraniem krwi dobrze jest się nawodnić.