Genomed S.A., lider na polskim rynku usług sekwencjonowania, rozwija diagnostykę molekularną, opartą na sekwencjonowaniu DNA, sukcesywnie wdrażając najnowsze dostępne technologie, stając się jedynym na polskim rynku dostawcą usługi sekwencjonowania i analizy diagnostycznej całej sekwencji kodującej genomu (eksomu) oraz pełnego genomu.

W ofercie diagnostycznej Genomed S.A. znajduje się lista ponad 230 badań dla ponad 140 jednostek chorobowych oraz poradnictwo genetyczne. Firma oferuje także badania oparte na technologii sekwencjonowania genomowego, w tym panele wielogenowe, opracowane w ramach projektów badawczo-rozwojowych, a także nieinwazyjne genetyczne badanie prenatalne, oparte na technologii sekwencjonowania genomowego. Genomed S.A. od maja 2015 roku, jako jedyne laboratorium w Polsce, wykonuje nieinwazyjne, genetyczne badania prenatalne w swoim laboratorium. W czasie 3-letniej umowy licencyjnej na badanie NIFTY wykonał kilkanaście tysięcy badań, uzyskując  doświadczenie, którym nie dysponuje żadne laboratorium w Polsce a jedynie nieliczne w Europie; potwierdza to uzyskany w roku 2017 certyfikat EMQN (European Molecular Quality Network) w zakresie nieinwazyjnego, genetycznego badania prenatalnego.
Do 5 września 2018 Genomed wykonywał badanie NIFTY. Zakończenie umowy licencyjnej pozwoliło na podjęcie decyzji o wprowadzeniu technologii, umożliwiającej istotne zwiększenia przepustowości laboratorium oraz całkowitą automatyzację procesu i optymalizację kosztów. Obecnie, w nowopowstałym i w pełni zautomatyzowanym laboratorium, Genomed wykonuje pod własną marką SANCO Test Prenatalny w oparciu o technologię VeriSeq firmy Illumina.


Laboratorium Genomed S.A. jest wpisane na listę prowadzoną przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych i jest Laboratorium Rekomendowanym Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka. Genomed S.A. posiada międzynarodowe certyfikaty EMQN (European Molecular Quality Network) oraz Cystic Fibrosis Network, poświadczające wysoką jakość usług. Gwarantuje pacjentom najwyższy poziom usług i bezpieczeństwo. Według rankingu przeprowadzonego przez Gazetę Wyborczą, Genomed jest najbardziej rekomendowanym przez specjalistów prywatnym laboratorium diagnostycznym.

Zobacz naszą ofertę badań

Call Button