Badanie można wykonać w dwóch zakresach: SANCO i SANCO PLUS. SANCO PLUS jest badaniem droższym i dłużej czeka się na jego wynik.

Na stronie genomed.pl podane są ceny, oferowane Pacjentkom korzystającym z punktu pobrań NZOZ Genomed: 2000 PLN (SANCO) i 2500 PLN (SANCO PLUS). Cena zawiera krótką konsultację przed badaniem i poradę genetyczną w przypadku nieprawidłowego wyniku.

Genomed nie monitoruje cen badania SANCO w placówkach partnerskich. Ceny mogą różnić się pomiędzy placówkami/klinikami na terenie Polski. Czasem wynika to z faktu, że w cenie badania jest wliczona wizyta lub badanie USG.