Test SANCO jest bardzo dokładnym testem przesiewowym, określającym ryzyko trisomii, ale nie może stanowić ostatecznej diagnozy klinicznej. Na wyniku testu SANCO obok informacji prawidłowy/nieprawidłowy znajduje się więc komentarz niskie/wysokie ryzyko trisomii. W dalszej części wyniku znajdują się frakcja płodowa i wskazówki co do dalszego postępowania. Wynik badania jest sygnowany podpisem diagnosty i jest pełnoprawnym wynikiem badania genetycznego, ale nieinwazyjność SANCO powoduje, że należy do testów przesiewowych, określających ryzyko choroby.