Porównanie testu SANCO z klasycznymi metodami badań prenatalnych 

Metoda Inwazyjna (tak/nie) Ryzyko poronienia z powodu badania Wyniki fałszywie dodatnie Wykrywalność Ryzyko niepowodzenia badania Zaawansowanie ciąży (pełne tygodnie)
USG płodu nie nie 3-5% 60-75% nie dotyczy 11-13
Test złożony (PAPP-A) nie nie 5% 85-93% nie dotyczy 11-13
SANCO nie nie <0,1% >99% <0,7% 10-24
Biopsja kosmówki tak 0,2-1,5% <0,1% >99% 0,5% 10-12
Amniopunkcja tak 0,1-0,5% nie dotyczy >99% 0,1% 15-22
Kordocenteza tak 1,5-2% nie dotyczy 100% 1-7% 20-28


Najważniejsze ograniczenia różnych technologii testów prenatalnych

Cecha/Technologia (test prenatalny) Sekwencjonowanie całogenomowe bez etapu amplifikacji DNA (SANCO) Sekwencjonowanie całogenomowe z amplifikacją DNA (NIFTY, Iona) Identyfikacja SNP metodą sekwencjonowania (Panorama) Sekwencjonowanie wybranych regionów genomu (Clarigo) Mikromacierz (Harmony)
Ryzyko kontaminacji   X X X X
Dłuższy czas realizacji testu   X X X X
Większa złożoność procesu   X X X X
Ograniczony zakres     X X X