Porównanie testu SANCO z klasycznymi metodami badań prenatalnych 

Metoda Inwazyjna (tak/nie) Ryzyko poronienia z powodu badania Wyniki fałszywie dodatnie Wykrywalność Ryzyko niepowodzenia badania Zaawansowanie ciąży (pełne tygodnie)
USG płodu nie nie 3 - 5% 60-75% nie dotyczy 11 - 13
Test złożony (PAPP-A) nie nie 5% 85-93% nie dotyczy 11 - 13
SANCO nie nie <0,1% >99% <0,7% 10 - 24
Biopsja kosmówki tak 0,2-1,5% <0,1% >99% 0,5% 10-12
Amniopunkcja tak 0,1-0,5% nie dotyczy >99% 0,1% 15-22
Kordocenteza tak 1,5-2% nie dotyczy 100% 1-7% 20-28


Najważniejsze ograniczenia różnych technologii testów prenatalnych

Cecha/Technologia (test prenatalny)

 

Sekwencjonowanie całogenomowe bez etapu amplifikacji DNA
(SANCO)

Sekwencjonowanie całogenomowe z amplifikacją DNA
(NIFTY, Iona)

Identyfikacja SNP metodą sekwencjonowania
(Panorama)

Sekwencjonowanie wybranych regionów genomu
(Clarigo)

Mikromacierz


(Harmony)

Ryzyko kontaminacji

 

X

X

X

X

Dłuższy czas realizacji testu

 

X

X

X

X

Większa złożoność procesu

 

X

X

X

X

Ograniczony zakres

 

 

X

X

X