Najczęściej zadawane pytania

Czy mogę zamówić SANCO a potem zmienić zdanie i poprosić o SANCO PLUS?

Niestety nie, gdyż wiązało by się to z koniecznością zapłacenia jeszcze raz. SANCO i SANCO PLUS to oddzielne badania.

Ile kosztuje badanie SANCO?

Badanie można wykonać w dwóch zakresach: SANCO i SANCO PLUS. SANCO PLUS jest badaniem droższym i dłużej czeka się na jego wynik. Genomed nie monitoruje cen badania SANCO w placówkach partnerskich, na swojej stronie podaje ceny, jakie obowiązują Pacjentki korzystające z punktu pobrań NZOZ Genomed: 2100 PLN (SANCO) i 2600 PLN (SANCO PLUS).  W tej cenie zawiera się krótka konsultacja przed badaniem i porada genetyczna, jeśli wynik jest nieprawidłowy.

Ceny mogą różnić się pomiędzy placówkami/klinikami na terenie Polski. Czasem wynika to z faktu, że w cenie badanie jest wliczona wizyta lub badanie USG.

Kiedy nie można zrobić testu SANCO ?

Test SANCO nie może być wykonany przez 12 miesięcy po transfuzji krwi, po przeszczepie szpiku lub narządu, po leczeniu komórkami macierzystymi, bezpośrednio po szczepieniu limfocytami partnera i przed upływem 8 tygodni od obumarcia płodu w ciąży mnogiej, pod warunkiem, że obumarcie nastąpiło nie później niż w 8tc. Większość aberracji chromosomowych u ciężarnej stanowi również przeciwskazanie do badania SANCO i każdorazowo trzeba taką sytuację zgłosić lekarzowi. Zaobserwowano, że pewne choroby układu immunologicznego i krwiotwórczego utrudniają uzyskanie wyniku badania. Czasami, również z powodów innych niż wskazane powyżej, test SANCO nie jest właściwym wyborem, więc jego wykonanie każdorazowo powinna poprzedzać konsultacja.

Czy wynik testu SANCO jest interpretowany jako ryzyko trisomii czy daje odpowiedź ostateczną TAK lub NIE?

Test SANCO  jest bardzo dokładnym testem przesiewowym, określającym ryzyko trisomii, ale nie może stanowić ostatecznej diagnozy klinicznej. Na wyniku testu SANCO  obok informacji prawidłowy/nieprawidłowy znajduje się więc komentarz niskie/wysokie ryzyko trisomii. W dalszej części wyniku znajdują się frakcja płodowa i wskazówki co do dalszego postępowania. Wynik badania jest sygnowany podpisem diagnosty i jest pełnoprawnym wynikiem badania genetycznego, ale nieinwazyjność SANCO powoduje, że należy do testów przesiewowych, określających ryzyko choroby.

Mój wynik testu SANCO jest prawidłowy, czy mogę być pewna, że dziecko jest zdrowe?

Test SANCO służy do oceny ryzyka trisomii 21, 18 i 13 chromosomu, można za jego pomocą wykryć również inne wady genetyczne, związane ze zmienioną ilością DNA płodu. Niskie ryzyko trisomii w teście SANCO wyklucza jej istnienie z bardzo wysoką, choć nie 100% skutecznością. Zawsze istnieje niewielkie ryzyko wyniku fałszywie negatywnego oraz ryzyko innych chorób genetycznych lub wad wrodzonych.