Ze wszystkich sprawdzanych leków żaden nie stanowił przeszkody do zrobienia SANCO, nie przeszkadza w badaniu przeziębienie i inne typowe dolegliwości. Natomiast trwająca choroba nowotworowa oraz aktywna choroba autoimmunologiczna powodują, ze badania najprawdopodobniej nie da się zrobić.