SANCO jest jak najbardziej dla ciąży bliźniaczej, na wyniku znajdzie się informacja o trisomiach 21, 18 i 13 oraz obecności chromosomu Y, wskazująca na płeć dzieci.