Nie. Niepomyślny wynik testu SANCO  ani żadnego testu NIPT nie jest wystarczający do podjęcia decyzji o terminacji ciąży. W przypadku wyniku „nieprawidłowego” należy przeprowadzić dodatkowe badania inwazyjne w celu postawienia ostatecznej diagnozy klinicznej i podjęcia dalszych decyzji.